Općina Gornja Stubica

ZAKON O SAVJETIMA MLADIH I DRUGI AKTI VAŽNI ZA RAD SAVJETA MLADIH

Zakon o savjetima mladih Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine  Gornja Stubica Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Gornja Stubica Od ...

Detaljnije

ČLANOVI SAVJETA MLADIH

1. ANA PTIĆ - predsjednica Savjeta mladih, Kristina Rafaj - zamjenica članice   2. PETRA KORMAN - zamjenica predsjednice Savjeta mladih,  Kata ...

Detaljnije

Općina Gornja Stubica

ADRESA: Trg Svetog Jurja 2, 49245 Gornja Stubica
TELEFON: 049/289-282,049/290-915
TELEFAX: 049/289-687
E-mail:
Izrada web stranica: ITB internet usluge