ODRŽANA 19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GORNJA STUBICA

29.07.2020.

U utorak 28. srpnja 2020. godine u vatrogasnom domu DVD-a Sveti Matej održana je 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica. Sjednici Općinskog vijeća nazočili su i načelnik Općine Gornja Stubica Jasmin Krizmanić, zamjenik načelnika Vladimir Škvorc, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gordana Jakopović, te predstavnici Vijeća mjesnog odbora Sveti Matej II na čelu s predsjednikom Damirom Fuček. Općinsko vijeće na ovoj sjednici usvojilo je, većinom glasova, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine i Planova razvojnih programa Općine Gornja Stubica za 2019. godinu, te Izvještaje o izvršenju Programa i to: - Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Gornja Stubica za 2019. godinu, - Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Gornja Stubica za 2019. godinu, - Programa socijalne skrbi Općine Gornja Stubica za 2019. godinu, - Programa javnih potreba u kulturi Općine Gornja Stubica za 2019. godinu, - Programa javnih potreba u sportu Općine Gornja Stubica za 2019. godinu, te - Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2019. godinu Donesen je i Zaključak o prihvaćanju izvješća općinskog načelnika za razdoblje od 01. 07. do 31. 12. 2019. godine. Na sjednici Općinskog vijeća donesene su i II. izmjene i dopune Proračuna Općine Gornja Stubica za 2020. godinu i Planova razvojnih programa, te II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini na području općine Gornja Stubica, II. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Gornja Stubica za 2020. godinu, II. izmjene Programa javnih potreba socijalne skrbi Općine Gornja Stubica za 2020. godinu, kao i II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Gornja Stubica za 2020. godinu. Općinsko vijeće, jednoglasno je donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi kojom se obveze plaćanja komunalne naknade oslobađa obveznika komunalne naknade za poslovni prostor i obveznika komunalne naknade za stambeni prostor, kojemu je zbog više sile ili prirodne nepogode (požar, poplava, potres i slično) znatnije oštećen poslovni ili stambeni prostor i to do dana saniranja štete, ali najdulje na vrijeme od 2 (dvije) godine. Donesena je i Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Gornja Stubica u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu.


Novosti

14.08.2020 NASTAVLJENO JE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA STUBICA

Nastavljeno je održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Gornja Stubica. U naselju Pasanska Gorica kod zaseoka Čupari uz asfaltiranu nerazvrstanu ...

14.08.2020 PONOVNA OBAVIJEST MJEŠTANIMA GORNJE STUBICE ČIJI SU OBJEKTI NASTRADALI U POTRESU

Podsjećamo sve mještane čiji su objekti stradali u potresu 22. 03. 2020. godine da su još uvijek otvoreni slijedeći javni pozivi za pomoć stra ...

12.08.2020 Obavijest o početku radova uređenja korita vodotoka na potoku Pinja - pritoka Dobri Zdenci

Hrvatske vode započele su sa radovima na potoku Pinja - pritoka Dobri Zdenci, iz programa radova preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjen ...

Prikaži još novosti

PROJEKTI OPĆINE GORNJA STUBICA FINANCIRANI SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Zeleni Gupčev kraj

            Naziv projekta: Zeleni Gupčev kraj Šifra: KK. 06.3.1.07.0074 Fond: Kohezijski fond 2014. – 2020. Nositelj: Grad Donja St ... nastavak

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Šagudovec - Sekirevo Selo

  OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Šagudovec – Sekirevo Selo ... nastavak

Izrada Strategije razvoja Općine Gornja Stubica za razdoblje 2018. - 2028.

    OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Strategija razvoja Općine Gornja Stubica za razdoblje do 2028. g ... nastavak

Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Gornjoj Stubici

  OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Gornjoj Stubici     & ... nastavak


 

Zaštita osobnih podataka:

Općina Gornja Stubica
ADRESA: Trg Svetog Jurja 2, 49245 Gornja Stubica
TELEFON: 049/289-282,049/290-915
TELEFAX: 049/289-687
E-mail: