Općina Gornja Stubica

Općina Gornja Stubica uključena u sustav e-Novorođenče

16.12.2020.

Općina Gornja Stubica potpisala je sa Ministarstvom pravosuđa i uprave Sporazum o sadržaju i načinu razmjene podataka kod podnošenja zahtjeva za isplatu novčane potpore, kojim je Općina Gornja Stubica uključen u sustav e-Novorođenče.

Ovime je Općina omogućila roditeljima podnošenje zahtjeva za pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete online preko aplikacije e-Novorođenče, odnosno prilikom upisa djeteta u matičnom uredu.

Prilikom prijave djeteta u matičnom uredu, matičar će upoznati roditelje s pravom na ostvarivanje jednokratne novčane pomoći te ukoliko ispunjavaju uvjete putem aplikacije e-Novorođenče, proslijediti Općini Gornja Stubica zahtjev na rješavanje.

Drugi način ostvarivanja prava moguć je prilikom upisa djeteta putem sustava e-Građani kroz uslugu e - Novorođenče uz svega nekoliko klikova.

Podsjećamo da visina novčane pomoći za novorođenu djecu iznosi:

- za prvo i drugo rođeno dijete – 1.000,00 kn

- za blizance, treće i svako slijedeće rođeno dijete – 3.000,00 kn

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenčad može se ostvariti: - ako su roditelji /samohrani roditelj, odnosno posvojitelj, odnosno skrbnik djeteta državljani Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalištem u Općini Gornja Stubica u trenutku podnošenja zahtjeva,

- ako dijete ima prebivalište na području Općine Gornja Stubica,

- ako se pisani zahtjev podnese u roku od 6 mjeseci od rođenja djeteta.

U slučaju da je roditelj promijenio prebivalište u razdoblju od dana rođenja djeteta za koje se zahtjev podnosi pa do dana podnošenja zahtjeva za isplatom ove novčane pomoći dužan je dostaviti potvrdu da nije ostvario pravo na novčanu pomoć za to dijete u jedinici lokalne samouprave gdje je ranije imao prebivalište.

Roditelji novorođenog djeteta mogu od Općine Gornja Stubica ostvariti novčanu pomoć i ukoliko jedan od roditelja ima prebivalište u drugoj jedinici lokalne samouprave uz predočenje dokaza do to isto pravo nije ostvario u mjestu prebivališta (potvrda nadležne jedinice lokalne samouprave).

Općina Gornja Stubica

ADRESA: Trg Svetog Jurja 2, 49245 Gornja Stubica
TELEFON: 049/289-282,049/290-915
TELEFAX: 049/289-687
E-mail:
Izrada web stranica: ITB internet usluge