Općina Gornja Stubica

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA ZA 2017. GODINU

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi

Općina Gornja Stubica

ADRESA: Trg Svetog Jurja 2, 49245 Gornja Stubica
TELEFON: 049/289-282,049/290-915
TELEFAX: 049/289-687
E-mail:
Izrada web stranica: ITB internet usluge