Zeleni Gupčev kraj

           

Naziv projekta: Zeleni Gupčev kraj

Šifra: KK. 06.3.1.07.0074

Fond: Kohezijski fond 2014. – 2020.

Nositelj: Grad Donja Stubica

Ukupna vrijednost: 588.839,41 kuna

Financiranje kroz proračun Europske unije 500.000,00 kuna

Trajanje projekta: 20 mjeseci, do svibnja 2020

Kratak opis projekta:

Javnost prema otpadu ima pretežno negativan stav te se otpad doživljava kao problem koji netko drugi treba riješiti. Nerijetko se u rješavanju problema gospodarenja otpadom javljaju sukobi među različitim skupinama koje imaju različite interese i oprečne stavove o rješavanju problema. Građanima i dalje nedostaju osnovne informacije o gospodarenju otpadom, a informativni materijali formom i sadržajem ne prate dinamiku promjena u sektoru, dok je utjecaj novih medija i novih metodoloških pristupa u komunikaciji izostao. Građani imaju nejasnu sliku o svojoj ulozi u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, o hijerarhiji gospodarenja otpadom i ulozi svakog od dionika u cjelovitom sustavu, kao i o koristima uređenog sustava gospodarenja otpadom. Odvojeno sakupljanje pojedinih vrsta otpada preduvjet je za materijalno, biološko ili energetsko iskorištavanje otpadnih materijala. Time će se osigurati održivo gospodarenje resursima, te produženje životnog vijeka materijala i proizvoda. To će se postići kroz provođenje općih mjera gospodarenja otpadom, mjera sprječavanja nastanka otpada, mjera unaprjeđivanja sustava odvojenog prikupljanja otpada, mjera unaprjeđenja sustava zbrinjavanja otpadnog mulja i mjera informiranja i edukacije stanovništva Cilj projekta je izgraditi svijest stanovnika Donje Stubice, Gornje Stubice i Stubičkih Toplica o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta. Aktivnosti uključuju izradu letaka o sprečavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta, kompostiranju, izradu vodiča, specijalizirane radijske emisije, javne edukacijske tribine, radionice za djecu, izradu edukativnih slikovnica/bojanki, izradu igračaka za predškolsku djecu koje će se postaviti u dječjim vrtićima stubičkog bazena. 

 

Kontakti:

Posredničko tijelo razine 1

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Radnička cesta 80 10000 Zagreb https://www.mzoip.hr/

 

Posredničko tijelo razine 2

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Radnička cesta 80 10000 Zagreb http://www.fzoeu.hr/

 

Korisnik :

Grad Donja Stubica Trg Matije Gupca 20 49240 Donja Stubica,  http://www.donjastubica.hr/

tel. 049 286 141

 

 

 

 

Novosti

21.09.2020 MISNO SLAVLJE U SVETOM MATEJU POVODOM DANA NJIHOVA ZAŠTITNIKA

U nedjelju, 20. rujna 2020.g. u Svetom Mateju u kapeli sv. Mateja održano je tradicionalno misno slavlje povodom Dana zaštitnika kapele i naselja Sveti ...

18.09.2020 U tijeku radovi na rekonstrukciji i dogradnji pješačkih staza unutar groblja u Gornjoj Stubici

Započeli su radovi na rekonstrukciji i dogradnji pješačkih staza na mjesnom groblju Gornja Stubica. Vrijednost radova prema Ugovoru iznosi 184.650,0 ...

15.09.2020 Održana 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica

Danas je u Sportskom centru Gornja Stubica održana 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica. Sjednici su prisustvovali općinski načelnik Jas ...

Prikaži još novosti

PROJEKTI OPĆINE GORNJA STUBICA FINANCIRANI SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Zeleni Gupčev kraj

            Naziv projekta: Zeleni Gupčev kraj Šifra: KK. 06.3.1.07.0074 Fond: Kohezijski fond 2014. – 2020. Nositelj: Grad Donja St ... nastavak

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Šagudovec - Sekirevo Selo

  OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Šagudovec – Sekirevo Selo ... nastavak

Izrada Strategije razvoja Općine Gornja Stubica za razdoblje 2018. - 2028.

    OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Strategija razvoja Općine Gornja Stubica za razdoblje do 2028. g ... nastavak

Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Gornjoj Stubici

  OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Gornjoj Stubici     & ... nastavak


 

Zaštita osobnih podataka:

Općina Gornja Stubica
ADRESA: Trg Svetog Jurja 2, 49245 Gornja Stubica
TELEFON: 049/289-282,049/290-915
TELEFAX: 049/289-687
E-mail: