Održana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica

Admin   15. 03. 2023.   Vijesti  

Održana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica

U ponedjeljak 13. ožujka 2023. godine u prostorijama Sportskog centra Gornja Stubica održana je deseta sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica.

Sjednici Općinskog vijeća uz općinske vijećnike, njih trinaest, nazočili su i općinski načelnik Jasmin Krizmanić te pročelnica JUO Gordana Jakopović.

Na sjednici je kao prvo usvojen Zapisnik sa prethodne sjednice. Jednoglasno su donesene I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gornja Stubica s pripadajućim programima. Navednim rebalansom izvorni prihodi Općine Gornja Stubica utvrđeni su u iznosu od cca 2.000.000,00 EUR-a.

Jednoglasno je donesena i nova Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Gornja Stubica.

Većinom glasova općinskih vijećnika donesene su Odluke o dugoročnom i kratkoročnom kreditnom zaduživanju Općine Gornja Stubica.

Dane su i prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića JUREK.

Donesena je Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gornja Stubica za 2022. godinu, te Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gornja Stubica za 2023. godinu, kao i Godišnji provedbeni plan zaštite od požara za područje Općine Gornja Stubica za 2023. godinu.

Na prijedlog Povjerenstva za priznanja u skladu s podnesenim prijedlozima za dodjelu priznanja Općinsko vijeće donijelo je Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Gornja Stubica u 2023. godini povodom 23. travnja, Dana Općine.

Općinsko vijeće donijelo je i Zaključak o otpisu nenaplativih potraživanja, te o primanju na znanje i prihvaćanju Izvješća PP Donja Stubica o općem stanju sigurnosti na području općine Gornja Stubica tijekom 2022. godine.

Galerija objave:

79791150_5c98ca97ce45aa78d66de84c61a0f167.jpg95310660_35c8a6c17d5e1e4eeb9fc47bdd5fe268.jpg73722074_b3fc33dc3b70c3d1759bcd5243cd6a9b.jpg37070417_903bba0720c2e1e1a22104beea237f1c.jpg48759259_db2e2dab84b6348fe2cb04aa72150f6d.jpg89086683_d667196bc9eaac4d0d37297b8de66d18.jpg05636470_d4dabc59f4ca492f1e20319bf5cf4925.jpg

Podijeli objavu