Održana 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica

Admin   15. 09. 2023.   Vijesti   15. 09. 2023.

Održana 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica

U srijedu 13. rujna 2023. godine u prostorijama Općine Gornja Stubica održana je 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica.

Sjednici Općinskog vijeća uz općinske vijećnike, nazočili su i općinski načelnik Jasmin Krizmanić te pročelnica JUO Gordana Jakopović.

Na sjednici svečanu Prisegu položio je novi općinski vijećnik gosp. Marijan Sviben, te je usvojen Zapisnik s prethodne sjednice.

Jednoglasno su donesene II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gornja Stubica za 2023. godinu s obrazloženjem i pripadajućim programima: II. Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Stubica za 2023.g, te drugim II. Izmjenama  i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Stubica za 2023.g.

Isto tako jednoglasno je donesen Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gornja Stubica za razdoblje od   01. 01. – 30. 06. 2023. godine  s obrazloženjem te ostali  pripadajući programi:

· Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture za razdoblje od 01. 01. –  

  30. 06.  2023.  godine

· Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje od 01. 01. –  

  30. 06. 2023.   godine

· Izvršenje Programa javnih potreba socijalne skrbi za razdoblje od 01. 01. – 30. 06.  

  2023.  godine

· Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje od 01. 01. – 30. 06. 2023.     

  godine

· Izvršenje Programa javnih potreba u sportu za razdoblje od 01. 01. – 30. 06. 2023.   

  godine

· Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima  

  postoji stanarsko pravo za razdoblje od 01. 01. – 30. 06. 2023. godine

· Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje  

  od 01. 01. – 30. 06. 2023. godine

· Izvršenje Programa utroška vodnog doprinosa za razdoblje od 01. 01. – 30. 06.  

  2023. godine

· Izvršenja Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje  

  nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za razdoblje od 01. 01. – 30. 06. 2023.  

  godine

· Izvršenja Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području  

  Općine Gornja Stubica za razdoblje od 1.1.-30.6. 2023. godine

       ·  Izvršenja utroška sredstava turističke pristojbe za razdoblje od 1.1.-30.6. 2023.  

          godine 

       ·  Izvršenja korištenja sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta    

          za razdoblje od 1.1.-30.6. 2023. godinu i

       ·  Izvršenja korištenja sredstava spomeničke rente za razdoblje od 1.1.-30.6. 2023.    

           godinu

Razmatano je i izvješće o radu o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. 01. – 30. 06. 2023. godine te je donesen Zaključak o  prihvaćanju navedenog izvješća.

Donesena je Odluka o III. Izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Gornja Stubica, te Rezolucija o proglašenju Općine Gornja Stubica sigurnim mjestom za žene.

Općinsko vijeće donijelo je i  Odluku o suglasnosti s pripajanjem trgovačkih društva KRAKOM- 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. i VIOP društvo s ograničenom  odgovornošću za  

vodoopskrbu i odvodnju  trgovačkom društvu Zagorski  vodovod d.o.o.,te Odluku o davanju pozitivnog mišljenja na Konačni nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine i Konačni nacrt Akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine, kao i Zaključak o korištenju dozvoljenog prekoračenja u sklopu bankarske usluge cash poolinga.

Galerija objave:

DSC_7829 (2).JPGDSC_7832 (2).JPGDSC_7834 (2).JPGDSC_7840 (2).JPGDSC_7844 (2).JPG