Općina Gornja Stubica
☰ Izbornik
Početna stranica Panorama Gornje Stubice Novosti OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA STUBICA SAZIV 2021. GODINE LOKALNI IZBORI 2021. GODINE IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2021. GODINE LOKALNI IZBORI 2017. POREZ NA NEKRETNINE OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA STUBICA SAZIV 2017. GODINE SAVJET MLADIH OPĆINE GORNJA STUBICA SAZIV 2017 MJESNI ODBORI NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA STUBICA KALENDAR DOGAĐANJA ZA PODRUČJE DJELOVANJA TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA DONAJ STUBICA I GORNJA STUBICA ZA 2018. GODINU JEDNOSTAVNA NABAVA PRIKUPLJANJE OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA STUBICA PLAN GOSPODARENJA OTPADOM IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GORNJA STUBICA III. IZMJENE I DOPUNE PROSTRONOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GORNJA STUBICA IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA U OPĆINI GORNJA STUBICA 2017. GODINE BAGATELNA NABAVA IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2013. LOKALNI IZBORI 2013. NATJEČAJI I JAVNI POZIVI ANTIKORUPCIJA OPĆINSKI KALENDAR DOGAĐANJA ZA 2014. GODINU USTROJ OPĆINE GORNJA STUBICA GORNJOSTUBIČKA ETNO SELA II Ciljane izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Gornja Stubica OBRASCI PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZAKONI IZ PODRUČJA DJELOVANJA LOKALNE SAMOUPRAVE JAVNA NABAVA KALENDAR DOGAĐANJA ZA PODRUČJE DJELOVANJA TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA DONJA STUBICA I GORNJA STUBICA ZA 2016. GODINU PRIJEVREMENI IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR 2016. PRORAČUN OPĆINE GORNJA STUBICA O Gornjoj Stubici Dokumenti Politika Gospodarstvo Turizam Institucije Ostale udruge Udruge u kulturi Sportske udruge Izjava o pristupačnosti Izjava o privatnosti Kontakt
☰ Izbornik
× Početna stranica Panorama Gornje Stubice Novosti OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA STUBICA SAZIV 2021. GODINE LOKALNI IZBORI 2021. GODINE IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2021. GODINE LOKALNI IZBORI 2017. POREZ NA NEKRETNINE OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA STUBICA SAZIV 2017. GODINE SAVJET MLADIH OPĆINE GORNJA STUBICA SAZIV 2017 MJESNI ODBORI NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA STUBICA KALENDAR DOGAĐANJA ZA PODRUČJE DJELOVANJA TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA DONAJ STUBICA I GORNJA STUBICA ZA 2018. GODINU JEDNOSTAVNA NABAVA PRIKUPLJANJE OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA STUBICA PLAN GOSPODARENJA OTPADOM IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GORNJA STUBICA III. IZMJENE I DOPUNE PROSTRONOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GORNJA STUBICA IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA U OPĆINI GORNJA STUBICA 2017. GODINE BAGATELNA NABAVA IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2013. LOKALNI IZBORI 2013. NATJEČAJI I JAVNI POZIVI ANTIKORUPCIJA OPĆINSKI KALENDAR DOGAĐANJA ZA 2014. GODINU USTROJ OPĆINE GORNJA STUBICA GORNJOSTUBIČKA ETNO SELA II Ciljane izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Gornja Stubica OBRASCI PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZAKONI IZ PODRUČJA DJELOVANJA LOKALNE SAMOUPRAVE JAVNA NABAVA KALENDAR DOGAĐANJA ZA PODRUČJE DJELOVANJA TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA DONJA STUBICA I GORNJA STUBICA ZA 2016. GODINU PRIJEVREMENI IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR 2016. PRORAČUN OPĆINE GORNJA STUBICA O Gornjoj Stubici Dokumenti Politika Gospodarstvo Turizam Institucije Ostale udruge Udruge u kulturi Sportske udruge Izjava o pristupačnosti Izjava o privatnosti Kontakt

Održana druga sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica

20.07.2021.

U četvrtak 15. srpnja 2021. godine u Sportskom centru Gornja Stubica održana je druga sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica.

Sjednici Općinskog vijeća uz općinske vijećnike nazočio je i općinski načelnik Jasmin Krizmanić.

Na sjednici je usvojeno godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2020. te izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture, građenja komunalne infrastrukture, programa socijalne skrbi, javnih potreba u kulturi i sportu te utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2020. godinu. Donesen je i zaključak o prihvaćanju izvješća općinskog načelnika za razdoblje od 01. 07. do 31. 12. 2020. godine.

Donesene su i I. izmjene i dopune Proračuna Općine za 2021. godinu, koji je s planiranih 25 milijuna 944 tisuće smanjen na 24 milijuna 870 tisuća kuna. U skladu s izmjenama Proračuna donesene su i I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture, I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini na području općine Gornja Stubica, I. izmjene i dopune Programa javnih potreba socijalne skrbi te Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu.

Općinsko vijeće donijelo je i Odluku o I. Izmjenama Odluke o osnivanju DV JUREK te Odluku o načinu ostvarivanja prava prednosti pri upisu, Odluku o ekonomskoj cijeni smještaja djece u Dječjem vrtiću JUREK, kao i odluke o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića JUREK, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića JUREK, Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića JUREK i Plan upisa djece u dječji vrtić JUREK za pedagošku godinu 2021./2022.

Usvojene su i slijedeće Odluke i Zaključci: Odluka o potpisnicima financijskih dokumenata Općine Gornja Stubica, Odluka o naknadi za rad u Općinskom vijeću Općine Gornja Stubica i radnim tijelima Općinskog vijeća i općinskog načelnika, Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Gornja Stubica za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću, u 2021. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Gornja Stubica u 2020. godini, Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Gornja Stubica u 2021. godini, Zaključak o primanju na znanje i prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Zagorske JVP za 2020. godinu, te Zaključak o primanju na znanje i prihvaćanju Izvješća o općem stanju sigurnosti na području općine Gornja Stubica tijekom 2020. godine.

Imenovana su i radna tijela Općinskog vijeća: Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, Socijalno vijeće Općine Gornja Stubica te Povjerenstvo za priznanja.

Općina Gornja Stubica

ADRESA: Trg Svetog Jurja 2, 49245 Gornja Stubica
TELEFON: 049/289-282,049/290-915
TELEFAX: 049/289-687
E-mail:
Izrada web stranica: ITB internet usluge