Općinsko vijeće - predstavničko tijelo

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine.

Saziv Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica - 2021. godine

 • JURAJ NOVINA (HDZ) – predsjednik Općinskog vijeća
 • ĐURĐICA LABAŠ (HNS) – potpredsjednica Općinskog vijeća

Članovi Općinskog vijeća:

 1. Ivan Bigec (HNS)
 2. Tomislav Haramustek (HNS)
 3. Marija Labaš (HNS)
 4. Dragutin Lešković (HNS)
 5. Kristina Rafaj (HNS)
 6. Tatjana Hikec (DP)
 7. Marica MIkulec (HSU)
 8. Kristijan Rusan (SDP)
 9. Vladimir Škvorc (SDP)
 10. Ana Vrđuka (SDP)
 11. Marijan Obestar (ZDS)