Općina Gornja Stubica

Natječaj za prijam u službu računovodstvenog referenta

Općina Gornja Stubica raspisala je natječaj za prijam u službu računovodstvenog referenta  u Odsjek za financije i proračun Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornja Stubica. Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama broj: 320/2020 od 21. veljače 2020. godine.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjenim uvetima, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu Općina Gornja Stubica, Trg svetog Jurja 2, 49 245 Gornja Stubica s naznakom: "Za natječaj za prijam u službu računovodstvenog referenta - ne otvaraj".

Javni natječaj za prijam u službu

Obavijest o javnom natječaju

Izjava o nepostojanju prepreka iza članka 15. i 16. Zakona

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

 

Općina Gornja Stubica

ADRESA: Trg Svetog Jurja 2, 49245 Gornja Stubica
TELEFON: 049/289-282,049/290-915
TELEFAX: 049/289-687
E-mail:
Izrada web stranica: ITB internet usluge