Općina Gornja Stubica

21. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GORNJA STUBICA

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica

D N E V N I R E D:

01. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica, održane dana 28. srpnja 2020. godine,

02. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica, održane dana 15. rujna 2020. godine,

03. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornja Stubica za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2020. godine

04. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. 01. – 30. 06. 2020. godine,

05. Donošenje III. izmjene Proračuna Općine Gornja Stubica za 2020. godinu,

III. izmjene i dopune Proračuna

06. Donošenje III. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini na području općine Gornja Stubica,

07. Donošenje III. Izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Gornja Stubica za 2020. godinu,

08. Donošenje III. Izmjene Programa socijalne skrbi Općine Gornja Stubica za 2020. godinu,

09. Donošenje III. izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Gornja Stubica za 2020. godinu,

10. Donošenje II. izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Gornja Stubica za 2020. godinu,

11. Donošenje I. izmjene Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2020. godinu,

12. Donošenje Proračuna Općine Gornja Stubica za 2021. godinu i projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu s Planom razvojnih programa,

Proračun za 2021. godinu

13. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gornja Stubica za 2021. godinu,

14. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini na području općine Gornja Stubica,

Program održavanja

15. Donošenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Gornja Stubica za 2021. godinu,

Program građenja

16. Donošenje Programa javnih potreba socijalne skrbi Općine Gornja Stubica za 2021. godinu,

17. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Gornja Stubica za 2021. godinu,

18. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Gornja Stubica za 2021. godinu,

19. Donošenje Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2021. godinu,

20. Donošenje Odluke o donošenju Strategije razvoja Općine Gornja Stubica za razdoblje od 2018. do 2028. godine,

Strategija razvoja Općine Gornja Stubica

21. Donošenje Odluke o donošenju Strategije upravljanja imovinom Općine Gornja Stubica za razdoblje 2020. - 2026. godine

Strategija upravljanja imovinom

22. Donošenje Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića JUREK,

23. Razmatranje prijedloga o imenovanju privremenog ravnatelja Dječjeg vrtića JUREK,

24. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Gornja Stubica u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

Plan djelovanja Općine Gornja Stubica u području prirodnih nepogoda za 2021. g.

25. Donošenje Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom Općine Gornja Stubica za 2021. godinu

Plan upravljanja imovinom Općine Gornja Stubica za 2021. godinu

26. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Gornja Stubica za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gornja Stubica u 2021. godini,

27. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanje dimnjačarskih poslova,

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova

28. Donošenje Odluke o osnivanju javne ustanove Zagorska javna vatrogasna postrojba,

29. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gornja Stubica i Rješenja o odbijanju ponude,

30. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Gornja Stubica u 2021. godini,

31. Donošenje Zaključka o korištenju dozvoljenog minusa u 2021. godini u sklopu bankarske usluge cash poolinga,

32. Donošenje Odluke o načinu raspodjele sredstava prikupljenih na humanitarnom žiro računu za nastradale u potresu,

33. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu javnih priznanja Općine Gornja Stubica,

34. Donošenje Zaključka o primanju na znanje i prihvaćanju akata Vatrogasne zajednice Općine Gornja Stubica donesenih na 30. sjedinici Skupštine VZO Gornja Stubica,

35. Donošenje Zaključka o sufinanciranju prijevoza željeznicom redovnim studentima s područja općine Gornja Stubica u 2020. godini,

36. Donošenje godišnjeg Plana davanja koncesija na području Općine Gornja Stubica za 2021. godinu,

37. Pitanja i prijedlozi 

Općina Gornja Stubica

ADRESA: Trg Svetog Jurja 2, 49245 Gornja Stubica
TELEFON: 049/289-282,049/290-915
TELEFAX: 049/289-687
E-mail:
Izrada web stranica: ITB internet usluge